top of page

Tietosuojaseloste

 

  1. Rekisterinpitäjä

       Nimi: Kynnet Finland Oy
       Y-tunnus: 3271093-9
       Osoite: Atlantinkatu 18 Liiketila 2
       Postinumero: 00220
       Postitoimipaikka: Helsinki
       Puhelinnumero: 0445328778
       Sähköpostiosoite: kynnet.ma@gmail.com

 

   2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


       Yritys: Kynnet Finland Oy
       Nimi: Arto
       Osoite:  Atlantinkatu 18
       Postinumero: 00220
       Postitoimipaikka: Helsinki
       Puhelinnumero: 0445328778
       Sähköposti: kynnet.ma@gmail.com

 

  3.Tietosuojavastaava


       Yritys: Kynnet Finland Oy
       Osoite: Atlantinkatu 18 Liiketila 2
       Postinumero: 00220
       Postitoimipaikka: Helsinki
       Puhelinnumero: 0445328778
       Sähköposti: kynnet.ma@gmail.com

 

  4. Rekisterin käyttötarkoitus


      Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
      Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja     asiakassuhteen  ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

  5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste


      Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

  6. Rekisterin tietosisältö


      Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

 

  7. Tietojen säilytysaika


     Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai  asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

  8. Säännönmukaiset tietolähteet


     Rekisteriin kerätään tietoja:
     Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

  9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


     Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

  10. Evästeiden (cookies) käyttö


     Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

  11. Rekisterin suojaus


     Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
     Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
     Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

  12. Automaattinen päätöksenteko


     Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

  13. Rekisteröidyn oikeudet


     Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page